Strefa rodzica
zajęcia dodatkowe

Zajęcia przewidziane Podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego realizowane są w godzinach 08.00-14.00:

 • zajęcia realizowane przez wychowawców grupy obejmujące wszystkie aspekty dydaktyczne, wychowawcze i profilaktyczne przewidziane podstawą odpowiednio dostosowane do każdej grupy wiekowej.
 • wychowanie muzyczne prowadzone przy współpracy z P. Pauliną – rozwijanie potencjału muzycznego, kształtowanie u dzieci koordynacji ruchowej poprzez połączenie muzyki i ruchu,  Zajęcia te służą rozwijaniu u dzieci umiejętności odtwarzania rytmu, tempa. Wychowanie muzyczne to również nauka piosenek, tworzenie inscenizacji ruchowo-muzycznych, pobudzanie ekspresji artystycznej. P. Paulina w swojej pracy wykorzystuje pracuje metoda gordonowską polegającą na kształtowaniu wrodzonych predyspozycji muzycznych dzieci;

zajęcia prowadzone 2 razy w tygodniu – 2×30 minut

 • profilaktyczne zajęcia logopedyczne – prowadzone przez P. Katarzynę Brzuszek zajęcia poprzez zabawy i gry pomagają w uprawnieniniu motoryki i koordynacji narządów artykulacyjnych, rozwijanie zasobu słownictwa, usprawnienia funkcji warunkujących rozwój mowy (pamięci, myślenia, koncentracji, percepcji słuchowej, wzrokowej i ruchowej).

zajęcia prowadzone 1 raz w tygodniu – 1×30 minut

 • przygotowanie do nauki języka angielskiego – zajęcia te prowadzone są dwutorowo:
 • cotygodniowe spotkania z P. Patrycją – wdrożenie do nauki języka poprzez gry i zabawy ruchowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, materiałów wizualnych, kart pracy, gier zręcznościowych oraz przedmiotów codziennego użytku.
 • warsztaty tematyczne prowadzone w języku angielskim przez P. Wojtka – Musical Babies – na każdym warsztacie dzieci skoncentrowane są wokół jednego obszaru, który bazując na metodach muzycznych stosowanych przez Musical Babies pozwala przedszkolakom na rozwój umiejętności porozumienia się w języku angielskim. Powtarzające się cyklicznie warsztaty:
 • muzyczne
 • polisensoryczne
 • teatralne
 • taneczne
 • kulinarne
 • konstruktorskie
 • eksperymentalne

Szczegółowe informacje o wszystkich realizowanych w przedszkolu zajęciach dodatkowych znajda Państwo w zakładce ZAJĘCIA

ul. Feliksa Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin
Copyright by Mała Panda 2023
Projekt i realizacja: RSO.PL