Strefa rodzica
kadra
Kinga Sarad-Deć - Dyrektor metodyczny

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mgr pedagogiki, mgr psychologii oraz mgr filozofii przyrody ożywionej. Obszarem zainteresowań P. Kingi jest szeroko pojęta metodyka nauczania, głównie w zakresie nauk przyrodniczych oraz poszukiwanie alternatyw do tradycyjnego modelu kształcenia. Podczas swojej pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe, brała udział w wielu kursach i szkoleniach związanych z pracą wychowawczą i metodyczną. Jest autorką publikacji naukowych, prowadzi różnotematyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Wykładowca akademicki. Pracuje również w grupach eksperckich opracowujących programy nauczania, w tym jest współautorką programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym pracując autorskimi programami. Miłośniczka książek, kawy i kotów. Mama Zosi.

Ewelina Strojek - Nauczyciel w grupie Zajączków-nauczyciel przebywa na urlopie macierzyńskim

Ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie na kierunku pedagogika – szkolna z elementami logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas studiów odbywałam praktyki i staże w lubelskich przedszkolach i szkołach. Chętnie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w kursach i szkoleniach, oraz poprzez literaturę fachową.

W moim życiu dzieci pojawiły się bardzo wcześnie, bo już pod koniec szkoły średniej pracowałam jako opiekunka i właśnie ta praca utwierdziła mnie w wyborze swojego dalszego kształcenia. Moją pasją jest praca z dziećmi, dlatego staram się tworzyć możliwość maksymalnego rozwoju w wieku przedszkolnym,   aby budować solidne fundamenty do późniejszej nauki w szkole.

Czas wolny poświęcam na różnego rodzaju wycieczki, aby zwiedzać ciekawe miejsca, sporty siłowe a także na odpoczynek przy dobrej książce. Poza pedagogiką interesuję się kosmetologią, w której również pogłębiam swoją wiedzę.

Sylwia Gadomska - Nauczyciel w grupie Mrówek
Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Podczas studiów odbywałam praktyki w szkole podstawowej i przedszkolu, oraz brałam udział w szkoleniach. W dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.
Pracowałam jako asystent nauczyciela w szkole podstawowej oraz prowadziłam świetlicę dla dzieci 5-6 letnich, co pomogło mi zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi oraz sprzyjało przyglądaniu się pracy innych nauczycieli z wieloletnim stażem pracy.
W swojej pracy staram się dostrzegać indywidualne potrzeby oraz predyspozycje każdego Dziecka. Jest dla mnie niezwykle ważne, aby każde Dziecko miało przestrzeń do wyrażanie samego siebie już od pierwszych lat życia. Prywatnie staram się być zawsze uśmiechnięta i pomocna. Lubię spędzać wolny czas na wycieczkach rowerowych oraz spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi.
Diana Sadowska - Nauczyciel w grupie Sówek

Z wykształcenia jestem pedagogiem oraz socjologiem. Ukończyłam studia z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej; pedagogiki ogólnej z psychoprofilaktyką; zarządzania oświatą. Posiadam kwalifikacje opiekuna i wychowawcy kolonijnego. W chwili obecnej jestem studentką studiów podyplomowych z zakresu: rewalidacji, diagnozy i terapii pedagogicznej z pedagogiką szkolną oraz oligofrenopedagogiki. Czas wolny poświęcam głównie na aktywności związane z moim synkiem, a także  na rozwijanie siebie i poszerzanie warsztatu pracy za pomocą kursów i szkoleń. Uwielbiam również podróże i książki kryminalne, a moim hobby jest pływanie, w przeszłości byłam instruktorem.

Arleta Ciechońska – nauczyciel w grupie Kotków- przebywa na urlopie macierzyńskim

Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną, następnie studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Doświadczenie zdobywałam uczęszczając na dodatkowe praktyki będąc jeszcze na studiach, następnie pracując z grupą dzieci w przedziale wiekowym 2-4 lat w klubie przedszkolaka, a także będąc nauczycielem kształcenia zintegrowanego w prywatnej Szkole Podstawowej. W Małej Pandzie pracuję od 2015 roku. Ciągle rozwijam swoje kompetencje uczęszczając na różne kursy i szkolenia. Interesuję się rękodziełem artystycznym, origami i innymi sztukami plastycznymi, co bardzo chętnie wykorzystuję na swoich zajęciach. W pracy z dziećmi cenię także rolę muzyki. Kształtuje ona ich pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze. Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną przyjemnością. Uważam, że bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka i jego wszechstronny rozwój. Moim celem jest nie tylko rozwijanie talentów dzieci ale także pomoc w przezwyciężaniu trudności, tak aby rozwijały się w poczuciu bezpieczeństwa czerpiąc radość z bycia dzieckiem.

Kamila Horab - pomoc nauczyciela

Jestem w trakcie odbywania studiów na Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Praca z dziećmi to dla mnie sama przyjemność. Jako pomoc nauczyciela dbam o bezpieczeństwo oraz swobodę dzieci, kontakt z nimi jest dla mnie bardzo ważny. Pierwszy bliższy kontakt z dziećmi miałam po ukończeniu liceum pracując jako wakacyjna opiekunka. Każdego dnia przychodzę do pracy z uśmiechem i tym samym radością z pracy w naszym przedszkolu.

Anna Podkowa- pomoc nauczyciela

Z wykształcenia jestem Specjalistą Zdrowia Publicznego.  Pracuję w przedszkolu ponieważ kocham dzieci i uwielbiam przebywać w ich otoczeniu. Pomaganie im, wspólna zabawa i dbałość o ich bezpieczeństwo dają mi dużo radości. Uśmiechy, jakimi na co dzień mnie obdarowują to wspaniała nagroda za to co robię. Praca jako pomoc nauczyciela daje mi dużo przyjemności i satysfakcji. Prywatnie jestem mamą dwuletniej Hani.

ul. Feliksa Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin
Copyright by Mała Panda 2024
Projekt i realizacja: RSO.PL