Strefa rodzica
program
program

Wykaz programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programowa wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce w roku przedszkolnym 2017/2018:

Jeżyki – „Przygoda z uśmiechem” – Wyd. WSIP

Pszczółki – „Kolorowy start 4-latek” – Wyd. Mac

Motylki – „Tropiciele” – Wyd. WSIP

Tygryski – „Kolorowy start 5-latek” – Wyd. Mac

Smerfy – „Kolorowy start 6-latek” – Wyd. Mac

Dodatkowo nauczyciele we wszystkich grupach wiekowych stosują elementy uzupełniające program oparte na następujących programach i metodach pracy edukacyjno-wychowawczej:
Program prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”. Głównym celem jestwspieranie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie do nauki w szkole. Sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci. Zawiera 12 kręgów tematycznych:

 • orientacja przestrzenna
 • rytmy
 • kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania
 • wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
 • rozwijanie umiejętności mierzenia długości
 • klasyfikacja
 • układania i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
 • zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia
 • mierzenie płynów
 • intuicje geometryczne
 • konstruowanie gier przez dzieci

Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, która zakłada jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.
Metoda Klanzy – źródłem inspiracji metody jest pedagogika zabawy, będącą podstawową formą działalności i aktywności dzieci, poprzez którą poznają siebie, odkrywają świat oraz uczą się komunikacji z drugim człowiekiem. Zastosowanie metod pedagogiki zabawy jest dla dzieci źródłem radości i satysfakcji. Towarzyszą jej również piosenki, tańce, rymowanki oraz chusta animacyjna. Ciekawe propozycje nauczyciela wspólnych zajęć nie tylko wzbogacają i poszerzają zakres wiadomości i umiejętności, lecz także są inspiracją dla dzieci do samodzielnego podejmowania działań.

ul. Feliksa Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin
Copyright by Mała Panda 2024
Projekt i realizacja: RSO.PL