Strefa rodzica
plan dnia
plan dnia

6.45-8.45

 • schodzenie się dzieci, rytuał powitania
 • zabawy swobodne dzieci i obserwacja nauczyciela
 • praca indywidualna dzieci w tematycznych ośrodkach edukacyjnych
 • czynności gospodarczo-porządkowe w sali
 • ćwiczenia poranne/zabawy ruchowe/ dla zaspokojenia potrzeb motorycznych

8.45-9.15

 • czynności związane z kulturą dnia codziennego (np. mycie rąk i zębów); przygotowania do śniadania
 • śniadanie. Umożliwienie wychowankom komponowanie kanapek z gotowych produktów

9.15-10.30

 • czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną
 • tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne

10.30-11.30

 • pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, tory przeszkód
 • procedura rozbierania i ubierania

11.30-12.15

 • czynności związane z kulturą dnia codziennego
 • obiad

12.15-13.30

 • odpoczynek, relaksacja: słuchanie muzyki, bajki, oglądanie interesującej książki, gry i zabawy stolikowe

13.30-14.15

 • podwieczorek
 • czynności związane z kulturą dnia codziennego

14.15-14.45

 • zabawy w ośrodkach edukacyjnych według preferencji dzieci

14.45-16.45

 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym – zabawy swobodne
 • czynności porządkowe w sali, rytuał pożegnania

Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.

ul. Feliksa Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin
Copyright by Mała Panda 2024
Projekt i realizacja: RSO.PL