Strefa rodzica
rekrutacja 2020/2021
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

W bieżącym roku szkolnym, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci urodzonych w 2016 i 2017 roku.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które samodzielnie korzystają z toalety, samodzielnie jedzą posiłki oraz dobrze opanowały czynności samoobsługowe tj. ubieranie się, mycie zębów itp. oraz komunikują się za pomocą słów.

Należy pobrać kartę ze strony i uzupełnioną złożyć u Dyrekcji przedszkola.

Rekrutacja do przedszkola 2020/2021 ( od września 2020)

 1. Rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się w miesiącu styczniu w roku w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki. Kartę zgłoszenia należy złożyć do 30.06.2020.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć w placówce kartę zgłoszenia dziecka, której wzór dostępny jest na stronie placówki w okresie rekrutacji.
 3.  Organ prowadzący decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o następujące kryteria:
  • 12 miejsc w przedszkolu przeznaczonych jest dla dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 3 lata i uczęszczają do Żłobka Mała Panda – według stażu uczęszczania do żłobka. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci ze żłobka, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.
  • pozostałe 3 miejsca przeznaczone są dla dzieci personelu i współpracowników placówek Mała Panda. W przypadku braku zgłoszeń dzieci spełniających powyższe kryterium w danej rekrutacji o pozostałych miejscach decyduje dyrektor.
  • Informacja o wolnych miejscach w przedszkolu dla rocznika 2017 podana zostanie na stronie przedszkola po 10 sierpnia 2020 r.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które samodzielnie korzystają z toalety, samodzielnie jedzą posiłki oraz dobrze opanowały czynności samoobsługowe tj. ubieranie się, mycie zębów itp. oraz komunikują się za pomocą słów.
 5. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie z Rodzicami/Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.

Karta zgłoszeniowa – Przedszkole

ul. Feliksa Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin
Copyright by Mała Panda 2020
Projekt i realizacja: RSO.PL