Strefa rodzica
rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja do przedszkola 2019/2020 ( od września 2019)

W bieżącym roku szkolnym, przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dla dzieci urodzonych w 2016 roku.

Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które samodzielnie korzystają z toalety, samodzielnie jedzą posiłki oraz dobrze opanowały czynności samoobsługowe tj. ubieranie się, mycie zębów itp. oraz komunikują się za pomocą słów.

Należy pobrać kartę ze strony i uzupełnioną złożyć u Dyrekcji przedszkola.

Rekrutacja do przedszkola 2020/2021 ( od września 2020)

 1. Rekrutacja do przedszkola rozpoczyna się w miesiącu styczniu w roku w którym dziecko uczęszczać będzie do placówki. Dokładne terminy trwania rekrutacji zamieszczane
  są na stronie przedszkola wraz z początkiem roku kalendarzowego.
 2. Rodzic/opiekun zobowiązany jest złożyć w placówce kartę zgłoszenia dziecka, której wzór dostępny jest na stronie placówki w okresie rekrutacji.
 3. Organ prowadzący opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola. Organ prowadzący decyduje o przyjęciu dzieci w oparciu o następujące kryteria:
  • 12 miejsc w przedszkolu przeznaczonych jest dla dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 3 lata i uczęszczają do Żłobka Mała Panda – według stażu uczęszczania do żłobka. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci ze żłobka, których rodzeństwo uczęszcza do przedszkola.
  • pozostałe 3 miejsca przeznaczone są dla dzieci personelu i współpracowników placówek Mała Panda. W przypadku braku zgłoszeń dzieci spełniających powyższe kryterium w danej rekrutacji o pozostałych miejscach decyduje dyrektor.
 4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które samodzielnie korzystają z toalety, samodzielnie jedzą posiłki oraz dobrze opanowały czynności samoobsługowe tj. ubieranie się, mycie zębów itp. oraz komunikują się za pomocą słów.
 5. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest
  na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie
  z Rodzicami/Opiekunami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu dokumentów o stanie zdrowia dziecka.

Karta zgłoszeniowa – Przedszkole

603227385
kontakt@mala-panda.pl
ul. Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin