Strefa rodzica
zajęcia dodatkowe

Przedszkole zapewnia:

Zajęcia rytmiki wprowadzają dzieci w muzyczny świat poprzez zabawę i aktywne formy obcowania z muzyką – śpiew, gra na instrumentach i taniec. Ciekawie prowadzone zajęcia rytmiki rozwijają dziecięcą pamięć, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Dzieci doskonalą swoją muzykalność i wrażliwość muzyczną, a ich rozwój emocjonalny jest intensywnie stymulowany. Zajęcia rytmiki są także fantastycznym przygotowaniem do rozpoczęcia gry na pianinie, gitarze czy skrzypcach. Zajęcia prowadzi pan Mariusz Kozak.

Język angielski

Wojciech Czapliński – osoba prowadząca zajęcia.

Zajęcia Musical English polegają na śpiewaniu piosenek angielskich, rytmizowaniu krótkich wierszyków w języku angielskim, tworzeniu mini-teatrzyków, realizacji ruchowej tradycyjnych tańców brytyjskich, swobodnej improwizacji ruchowej, wokalnej, aranżowaniu tradycyjnych Świąt i zabaw angielskich przy muzyce, a także tworzeniu akompaniamentów na instrumentach perkusyjnych do różnego rodzaju piosenek i melodii z Wysp Brytyjskich.

Program Musical English jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i posiada pozytywną opinię zgodności wydaną przez Rzecznika MEN. Program został także wyróżniony Certyfikatem European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisarza UE ds.Wielojęzyczności.

Logopeda- zajęcia grupowe

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Brzuszek. Zajęcia grupowe (gimnastyka buzi i języka) prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem różnych rekwizytów, gier, muzyki, lektur. Mają one na celu:
– naukę prawidłowego oddychania, żucia i połykania,
– usprawnienie aparatu artykulacyjnego,
– wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
– usprawnianie percepcji słuchowej,
– kształcenie słuchu fonematycznego.

Zajęcia dodatkowo płatne:

Taniec

Zajęcia taneczne są jednym z najlepszych sposobów rozwoju w zakresie edukacji ruchowo-tanecznej. Instruktorzy wykorzystują podczas zajęć ćwiczenia motoryczno-ruchowe z elementami prostych kroków tanecznych, które bezpośrednio wpływają na rozwój dziecięcej siły i precyzji ruchów oraz kształtowanie świadomości własnego ciała. Podczas zajęć realizowany jest program przygotowany w oparciu o elementy różnych tańców. Zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy oraz choreografowie.Logopeda- zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne prowadzone są w formie zabawy. Sposób pracy jest dostosowywany do wieku oraz możliwości dziecka. Terapia indywidualna nastawiona jest na korygowanie zaburzeń mowy poprzez:
– wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
– usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
– ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
– wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek,
– stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy
– usprawnienie percepcji słuchowej

Katecheza

Bębny

Zajęcia sportowe

Zajęcia przyrodniczo-kulinarne

Karate

Programowanie

ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza 15, 20-783 Lublin
Copyright by Mała Panda 2023
Projekt i realizacja: RSO.PL