Strefa rodzica
rekrutacja
Rekrutacja do żłobka

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka
Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka do żłobka ze strony i uzupełnioną złożyć osobiście u Dyrekcji żłobka Mała Panda w Lublinie przy ul. T. Jacyny – Onyszkiewicza 15.

Wiek dziecka
Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia dziecka.

W przypadku, gdy dziecko które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Zasady przyjęcia
W pierwszej kolejności przyjmowane będzie rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola Mała Panda w Lublinie oraz rodzeństwo absolwentów.

Karta zgłoszeniowa do Żłobka (.docx)
Karta zgłoszeniowa do Żłobka (.pdf)

 

 

ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza 15, 20-783 Lublin
Copyright by Mała Panda 2024
Projekt i realizacja: RSO.PL