Strefa rodzica
Aktualności
Rekrutacja do żłobka
  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka do żłobka ze strony i uzupełnioną złożyć osobiście u Dyrekcji Przedszkola Mała Panda w Lublinie przy ul. F. Skubiszewskiego 21.

  • WIEK DZIECKA

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia dziecka.

W przypadku, gdy dziecko które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

  • ZASADY PRZYJĘCIA

W pierwszej kolejności przyjmowane będzie rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola Mała Panda Lublinie oraz absolwenci.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (.docx)
Karta zgłoszenia dziecka do żłobka (.pdf)

wróć do listy
ul. T. Jacyny-Onyszkiewicza 15, 20-783 Lublin
Copyright by Mała Panda 2023
Projekt i realizacja: RSO.PL