Strefa rodzica
rekrutacja 2018/2019
Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka
Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka do żłobka ze strony i uzupełnioną złożyć osobiście u Dyrekcji Przedszkola Mała Panda w Lublinie przy ul. F. Skubiszewskiego 21.

Wiek dziecka
Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia dziecka.

W przypadku, gdy dziecko które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

Zasady przyjęcia
W pierwszej kolejności przyjmowane będzie rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola Mała Panda Lublinie oraz absolwenci.

603227385
kontakt@mala-panda.pl
ul. Onyszkiewicza 15, 20-785 Lublin