Strefa rodzica
kadra
Maria Boguszewska – Nauczyciel w grupie Jeżyków

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS – kierunek pedagogika ogólna. Następnie ukończyłam studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej na wydziale Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Lublinie. Podczas studiów odbyłam praktyki w różnego rodzaju placówkach oświatowych, oraz brałam udział w kursach i szkoleniach. Odbyłam również staż w bibliotece i w przedszkolu jako pomoc nauczyciela. Pracowałam wcześniej w przedszkolu państwowym w Lublinie.

Praca z dziećmi jest dla mnie każdego dnia nowym wyzwaniem, ponieważ każde dziecko potrzebuje uwagi, troski i bezpieczeństwa a przedszkole stało się miejscem gdzie chętnie będą przychodzić i spędzać czas. Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości. W pracy z dziećmi staram się wsłuchiwać w potrzeby zarówno dzieci jaki i rodziców i reagować na nie bo współpraca z rodzicami ma duże znaczenie w edukacji przedszkolnej. W pracy w przedszkolu staram się kreować ciepłą i bezpieczeństwa atmosferę, oraz realizować nowoczesne programy nauczania i poszukiwać ciekawych pomysłów na zajęcia by dzieci odkrywały i poznawały różne formy zabaw.

Pragnę by dzieci w przedszkolu w pełni cieszyły się dzieciństwem i oraz harmonijnie rozwijały. Największym dobrem jest dobro – DZIECKA. Staram się podnosić swoje kwalifikacje poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach aby wzbogacić swoją dotychczasową wiedzę o nowe doświadczenia które będą przydatne w procesie nauczania w przedszkolu. Interesuje się różnymi technikami plastycznymi które wykorzystuje w swojej pracy. Wolny czas lubię spędzać na wycieczkach rowerowych oraz zwiedzać ciekawe miejsca i chodzić po górach w gronie rodziny i przyjaciół.

Agata Wolanin - Nauczyciel w grupie Pszczółek
Diana Sadowska

Z wykształcenia jestem socjologiem, tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, obecnie uczęszczam na kurs kwalifikacyjny z zakresu pedagogiki, zamierzam podjąć także studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Posiadam kwalifikacje opiekuna i wychowawcy kolonijnego. Moją pasją jest pływanie, w przeszłości byłam instruktorem pływania dla dzieci, obecnie jestem sędzią Lubelskiego Okręgowego Związku Pływackiego. Studia ukończyłam na specjalizacji “Zdrowie społeczności lokalnej” i mam nadzieje, że uda mi się to wykorzystać w pracy z dziećmi. Czas wolny poświęcam na podróże, uwielbiam też czytać książki i zarazić tym chciałabym również Maluchy.

Kinga Sarad-Deć

Dyrektor metodyczny. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mgr pedagogiki oraz mgr filozofii przyrody ożywionej. Obszarem zainteresowań P. Kingi jest szeroko pojęta metodyka nauczania, głównie w zakresie nauk przyrodniczych oraz poszukiwanie alternatyw do tradycyjnego modelu kształcenia. Podczas swojej pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe, brała udział w wielu kursach i szkoleniach związanych z pracą wychowawczą i metodyczną. Jest autorką publikacji naukowych, prowadzi różnotematyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej Pracuje również w grupach eksperckich opracowujących programy nauczania, w tym jest współautorką programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym pracując autorskimi programami. Miłośniczka książek, kawy i kotów. Mama Zosi.

Arleta Ciechońska – nauczyciel w grupie Tygrysków

Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną, następnie studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Doświadczenie zdobywałam uczęszczając na dodatkowe praktyki będąc jeszcze na studiach, następnie pracując z grupą dzieci w przedziale wiekowym 2-4 lat w klubie przedszkolaka, a także będąc nauczycielem kształcenia zintegrowanego w prywatnej Szkole Podstawowej. Interesuję się rękodziełem artystycznym, origami i innymi sztukami plastycznymi, co bardzo chętnie wykorzystuję na swoich zajęciach. Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną przyjemnością. Uważam, że bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka i jego wszechstronny rozwój. Moim celem jest nie tylko rozwijanie talentów dzieci ale także pomoc w przezwyciężaniu trudności, tak aby rozwijały się w poczuciu bezpieczeństwa czerpiąc radość z bycia dzieckiem.

603227385
kontakt@mala-panda.pl
ul. Onyszkiewicza 15, 20-785 Lublin