Strefa rodzica
zajęcia dodatkowe

Przedszkole zapewnia:

Zajęcia rytmiki wprowadzają dzieci w muzyczny świat poprzez zabawę i aktywne formy obcowania z muzyką – śpiew, gra na instrumentach i taniec. Ciekawie prowadzone zajęcia rytmiki rozwijają dziecięcą pamięć, spostrzegawczość i koncentrację uwagi. Dzieci doskonalą swoją muzykalność i wrażliwość muzyczną, a ich rozwój emocjonalny jest intensywnie stymulowany. Zajęcia rytmiki są także fantastycznym przygotowaniem do rozpoczęcia gry na pianinie, gitarze czy skrzypcach. Zajęcia prowadzi pan Mariusz Kozak.

Język angielski

Wojciech Czapliński – osoba prowadząca zajęcia.

Zajęcia Musical English polegają na śpiewaniu piosenek angielskich, rytmizowaniu krótkich wierszyków w języku angielskim, tworzeniu mini-teatrzyków, realizacji ruchowej tradycyjnych tańców brytyjskich, swobodnej improwizacji ruchowej, wokalnej, aranżowaniu tradycyjnych Świąt i zabaw angielskich przy muzyce, a także tworzeniu akompaniamentów na instrumentach perkusyjnych do różnego rodzaju piosenek i melodii z Wysp Brytyjskich.

Program Musical English jest zgodny z obowiązującą podstawą programową i posiada pozytywną opinię zgodności wydaną przez Rzecznika MEN. Program został także wyróżniony Certyfikatem European Language Label dla nowatorskich inicjatyw w nauczaniu języków obcych przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Komisarza UE ds.Wielojęzyczności.

Logopeda – zajęcia grupowe

Zajęcia prowadzi pani Katarzyna Brzuszek. Zajęcia grupowe (gimnastyka buzi i języka) prowadzone są w formie zabawy z wykorzystaniem różnych rekwizytów, gier, muzyki, lektur. Mają one na celu:

 • naukę prawidłowego oddychania, żucia i połykania,
 • usprawnienie aparatu artykulacyjnego,
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego,
 • usprawnianie percepcji słuchowej,
 • kształcenie słuchu fonematycznego.

Zajęcia dodatkowo płatne:

Taniec

Zajęcia taneczne są jednym z najlepszych sposobów rozwoju w zakresie edukacji ruchowo-tanecznej. Instruktorzy wykorzystują podczas zajęć ćwiczenia motoryczno-ruchowe z elementami prostych kroków tanecznych, które bezpośrednio wpływają na rozwój dziecięcej siły i precyzji ruchów oraz kształtowanie świadomości własnego ciała. Podczas zajęć realizowany jest program przygotowany w oparciu o elementy różnych tańców. Zajęcia prowadzą certyfikowani instruktorzy oraz choreografowie.Logopeda- zajęcia indywidualne

Zajęcia indywidualne prowadzone są w formie zabawy. Sposób pracy jest dostosowywany do wieku oraz możliwości dziecka. Terapia indywidualna nastawiona jest na korygowanie zaburzeń mowy poprzez:

 • wyrobienie i utrwalanie właściwego toru oddechowego,
 • usprawnianie aparatu artykulacyjnego,
 • ustalenie nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy,
 • wykształcenie umiejętności poprawnej artykulacji wszystkich głosek,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • usprawnienie percepcji słuchowej

Katecheza

Bębny

Zajęcia sportowe

Zajęcia przyrodniczo-kulinarne

Karate

Programowanie

603227385
kontakt@mala-panda.pl
ul. Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin