Strefa rodzica
kadra
Kinga Sarad-Deć - Dyrektor metodyczny

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki, mgr pedagogiki, mgr psychologii oraz mgr filozofii przyrody ożywionej. Obszarem zainteresowań P. Kingi jest szeroko pojęta metodyka nauczania, głównie w zakresie nauk przyrodniczych oraz poszukiwanie alternatyw do tradycyjnego modelu kształcenia. Podczas swojej pracy zawodowej ukończyła studia podyplomowe, brała udział w wielu kursach i szkoleniach związanych z pracą wychowawczą i metodyczną. Jest autorką publikacji naukowych, prowadzi różnotematyczne szkolenia dla kadry nauczycielskiej. Wykładowca akademicki. Pracuje również w grupach eksperckich opracowujących programy nauczania, w tym jest współautorką programów edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Przez wiele lat prowadziła zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym pracując autorskimi programami. Miłośniczka książek, kawy i kotów. Mama Zosi.

Ewelina Strojek - Nauczyciel w grupie Zajączków

Ukończyłam studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych KUL w Lublinie na kierunku pedagogika – szkolna z elementami logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Podczas studiów odbywałam praktyki i staże w lubelskich przedszkolach i szkołach. Chętnie poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w kursach i szkoleniach, oraz poprzez literaturę fachową.

W moim życiu dzieci pojawiły się bardzo wcześnie, bo już pod koniec szkoły średniej pracowałam jako opiekunka i właśnie ta praca utwierdziła mnie w wyborze swojego dalszego kształcenia. Moją pasją jest praca z dziećmi, dlatego staram się tworzyć możliwość maksymalnego rozwoju w wieku przedszkolnym,   aby budować solidne fundamenty do późniejszej nauki w szkole.

Czas wolny poświęcam na różnego rodzaju wycieczki, aby zwiedzać ciekawe miejsca, sporty siłowe a także na odpoczynek przy dobrej książce. Poza pedagogiką interesuję się kosmetologią, w której również pogłębiam swoją wiedzę.

Sylwia Gadomska - Nauczyciel w grupie Mrówek
Ukończyłam studia licencjackie i magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie – kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Podczas studiów odbywałam praktyki w szkole podstawowej i przedszkolu, oraz brałam udział w szkoleniach. W dalszym ciągu poszerzam swoją wiedzę biorąc udział w różnego rodzaju szkoleniach i kursach.
Pracowałam jako asystent nauczyciela w szkole podstawowej oraz prowadziłam świetlicę dla dzieci 5-6 letnich, co pomogło mi zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi oraz sprzyjało przyglądaniu się pracy innych nauczycieli z wieloletnim stażem pracy.
W swojej pracy staram się dostrzegać indywidualne potrzeby oraz predyspozycje każdego Dziecka. Jest dla mnie niezwykle ważne, aby każde Dziecko miało przestrzeń do wyrażanie samego siebie już od pierwszych lat życia. Prywatnie staram się być zawsze uśmiechnięta i pomocna. Lubię spędzać wolny czas na wycieczkach rowerowych oraz spotkaniach z rodziną i przyjaciółmi.
Diana Sadowska - Nauczyciel w grupie Sówek

Z wykształcenia jestem magistrem socjologii oraz pedagogiki.  Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z elementami terapii pedagogicznej. Nadal doskonale swój warsztat nauczycielski, aby dbać o harmonijny rozwój dzieci i stymulować je we wszystkich sferach ich osobowości. W swojej pracy staram się wykorzystywać różnorodne metody i techniki, aby nauczanie było na najwyższym poziomie, a przy okazji również dobrą zabawą dla dzieciaków. Prywatnie nie lubię kawy, za to kocham książki, podróże i  fotografię.

Arleta Ciechońska – nauczyciel w grupie Lisków

Tytuł magistra zdobyłam na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam studia licencjackie na kierunku rewalidacja z terapią pedagogiczną, następnie studia magisterskie na kierunku edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z rewalidacją dzieci niepełnosprawnych umysłowo. Doświadczenie zdobywałam uczęszczając na dodatkowe praktyki będąc jeszcze na studiach, następnie pracując z grupą dzieci w przedziale wiekowym 2-4 lat w klubie przedszkolaka, a także będąc nauczycielem kształcenia zintegrowanego w prywatnej Szkole Podstawowej. W Małej Pandzie pracuję od 2015 roku. Ciągle rozwijam swoje kompetencje uczęszczając na różne kursy i szkolenia. Interesuję się rękodziełem artystycznym, origami i innymi sztukami plastycznymi, co bardzo chętnie wykorzystuję na swoich zajęciach. W pracy z dziećmi cenię także rolę muzyki. Kształtuje ona ich pamięć aktywną, podzielność uwagi, twórczą wyobraźnię oraz kompetencje poznawcze. Praca z dziećmi jest dla mnie ogromną przyjemnością. Uważam, że bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka i jego wszechstronny rozwój. Moim celem jest nie tylko rozwijanie talentów dzieci ale także pomoc w przezwyciężaniu trudności, tak aby rozwijały się w poczuciu bezpieczeństwa czerpiąc radość z bycia dzieckiem.

Ewelina Kryszczuk– Nauczyciel w grupie Jeżyków

Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego. Obecnie kontynuuję studia II stopnia z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej i kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami. Posiadam wcześniejsze doświadczenie w pracy z dziećmi. W trakcie studiów pracowałam jako opiekunka, a także nauczyciel w Prywatnym Dwujęzycznym Przedszkolu . Jestem osobą, która uwielbia pracę z dziećmi. Swoją kreatywnością i zaangażowaniem angażuję się w swoją pracę. Uwielbiam język angielski, tańczenie i śpiewanie, dlatego też wykorzystuję to w pracy z dziećmi.

Milena Wdowiak - pomoc nauczyciela

Z wykształcenia jestem geografem, lecz to właśnie praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję i radość. Jako pomoc nauczyciela towarzyszę dzieciom w odkrywaniu świata. Jestem przy nich w chwilach radosnych, a także pomagam im w sytuacjach kłopotliwych, dając poczucie bezpieczeństwa. Opiekę nad dziećmi traktuję jako misję, w której należy zadbać o ich wszechstronny rozwój, a także pomagać kształtować i doskonalić indywidualne zainteresowania każdego dziecka.

Aleksandra Borkowska - pomoc nauczyciela

Jako pomoc nauczyciela jestem zawsze przy dzieciach, kiedy mnie potrzeba. Praca w przedszkolu sprawia mi wiele radości oraz satysfakcji. Zależy mi na tym, aby „nasze” dzieci z chęcią przychodziły do przedszkola oraz wracały z uśmiechem na twarzy. Bardzo ważne jest dla mnie poznanie dziecka, zaspokojenie jego potrzeb, ale również stwarzanie warunków, które zapewnią mu poczucie bezpieczeństwa i zaufania. Uważam, że każde dziecko jest wyjątkowe dlatego do każdego staram się podchodzić indywidualnie. Swoją prace z dziećmi rozpoczynałam już w czasach szkolnych jako opiekun, doświadczenie w większej grupie zdobyłam podczas pracy w żłobku. Potrafię bardzo szybko nawiązać pozytywny kontakt z dziećmi, gdyż poświęcam im serce i energię.

ul. Feliksa Skubiszewskiego 21, 20-785 Lublin
Copyright by Mała Panda 2021
Projekt i realizacja: RSO.PL