Program


Wykaz programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą programowa wychowania przedszkolnego przyjętych do realizacji w placówce w roku przedszkolnym 2017/2018:

Jeżyki – „Przygoda z uśmiechem” – Wyd. WSIP

Pszczółki – „Kolorowy start 4-latek” – Wyd. Mac

Motylki – „Tropiciele” – Wyd. WSIP

Tygryski – „Kolorowy start 5-latek” – Wyd. Mac

Smerfy - „Kolorowy start 6-latek” – Wyd. Mac


Dodatkowo nauczyciele we wszystkich grupach wiekowych stosują elementy uzupełniające program oparte na następujących programach i metodach pracy edukacyjno-wychowawczej:
Program prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej – „Dziecięca matematyka”. Głównym celem jestwspieranie rozwoju umysłowego dzieci i dobre przygotowanie do nauki w szkole. Sprzyja również stymulowaniu uzdolnień matematycznych u dzieci. Zawiera 12 kręgów tematycznych:
-    orientacja przestrzenna,
-    rytmy,
-    kształtowanie umiejętności liczenia oraz dodawania i odejmowania
-    wspomaganie rozwoju operacyjnego rozumowania
-    rozwijanie umiejętności mierzenia długości
-    klasyfikacja
-    układania i rozwiązywanie zadań arytmetycznych
-    zapoznanie dzieci z wagą i sensem ważenia
-    mierzenie płynów
-    intuicje geometryczne
konstruowanie gier przez dzieci
Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, która zakłada jednoczesne rozwijanie funkcji językowych, funkcji spostrzeżeniowych: wzrokowych, słuchowych, dotykowych kinestetycznych (czucie ruchu), motorycznych oraz współdziałania między tymi funkcjami.
Metoda Klanzy - źródłem inspiracji metody jest pedagogika zabawy, będącą podstawową formą działalności i aktywności dzieci, poprzez którą poznają siebie, odkrywają świat oraz uczą się komunikacji z drugim człowiekiem. Zastosowanie metod pedagogiki zabawy jest dla dzieci źródłem radości i satysfakcji. Towarzyszą jej również piosenki, tańce, rymowanki oraz chusta animacyjna. Ciekawe propozycje nauczyciela wspólnych zajęć nie tylko wzbogacają i poszarzają zakres wiadomości i umiejętności, lecz także są inspiracją dla dzieci
do samodzielnego podejmowania działań.