Plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.45-8.45 
-schodzenie się dzieci, rytuał powitania
- zabawy swobodne dzieci i obserwacja nauczyciela
-praca indywidualna dzieci w tematycznych ośrodkach edukacyjnych
-czynności gospodarczo-porządkowe w sali
-ćwiczenia poranne/zabawy ruchowe/ dla zaspokojenia potrzeb motorycznych
 
  8.45-9.15
- czynności związane z kulturą dnia codziennego (np. mycie rąk i zębów); przygotowania do śniadania
- śniadanie. Umożliwienie wychowankom komponowanie kanapek z gotowych produktów 

9.15-10.30 
- czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną
-tworzenie okazji edukacyjnych: zajęcia dydaktyczne, projekty edukacyjne
 
 10.30-11.30
-pobyt dzieci na powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki, doświadczenia, eksperymenty, uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, tory przeszkód
-procedura rozbierania i ubierania
   
11.30-12.15 
- czynności związane z kulturą dnia codziennego
- obiad
 
  12.15-13.30
- odpoczynek, relaksacja: słuchanie muzyki, bajki, oglądanie interesującej książki, gry i zabawy stolikowe

13.30-14.15 
- podwieczorek
- czynności związane z kulturą dnia codziennego
 
14.15-14.45 
- zabawy w ośrodkach edukacyjnych według preferencji dzieci
 
 14.45-16.45
- pobyt w ogrodzie przedszkolnym- zabawy swobodne
- czynności porządkowe w sali. Rytuał pożegnania.
 
- kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami podczas rozchodzenia się dzieci. Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.