Ewa Szafran

Ewa Szafran – pomoc nauczyciela w przedszkolu. Tytuł magistra inżyniera uzyskałam na Uniwersytecie Przyrodniczym w zakresie terenów zieleni i dekoracji roślinnych. Otrzymałam dyplom Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego, które nadaje mi kwalifikacje pedagogiczne w zakresie nauczania. Zamierzam kształcić się w kierunku pedagogiki przedszkolnej. Uczęszczałam na warsztaty plastyczne z form dekoracyjno-użytkowych metodą decupage. Praca z dziećmi jest dla mnie wspaniałym doświadczeniem, każdego dnia daje mi coraz więcej radości i satysfakcji. U maluchów uwielbiam przede wszystkim spontaniczność i ciekawość świata. Istotne jest dla mnie to, aby każde dziecko czuło, że jest wyjątkowe i ważne oraz by mogło i chciało rozwijać swoje umiejętności. Poza pracą uwielbiam czytać dobre książki, oglądać filmy psychologiczne. Podróżować w nieznane z przyjaciółmi oraz zdobić wszystko metodą decupage.