Aktualności

Rekrutacja do żłobka

Rekrutacja do żłobka

  • KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŻŁOBKA

 Należy pobrać kartę zgłoszenia dziecka do żłobka ze strony i uzupełnioną złożyć osobiście u Dyrekcji Przedszkola Mała Panda w Lublinie przy ul. F. Skubiszewskiego 21.

  • WIEK DZIECKA

Do żłobka przyjmowane są dzieci od 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym- 4 rok życia dziecka.

W przypadku, gdy dziecko które ukończyło 3 rok życia umieszczone jest w żłobku, rodzice tego dziecka, są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświdczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

  • ZASADY PRZYJĘCIA

W pierwszej kolejności przyjmowane będzie rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola Mała Panda  Lublinie oraz absolwenci.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.docx

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka.pdf